GTM-578LKZ8

Informatie ERD WW - werkgever

  1. Informatie ERD WW - werkgever

Help je medewerker die uit dienst gaat met zijn WW-aanvraag

Belangrijk: Deze infosheet geldt voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet.

Besluit je om het bepaalde tijdscontract van jouw medewerker niet te verlengen? Als een ex-medewerker binnen 28 dagen na het einde van zijn contract ziek wordt, dan ben jij als laatste werkgever verantwoordelijk voor zijn Ziektewetuitkering. Dit kan flinke kosten met zich meebrengen. Als de ex-medewerker echter al een WW-uitkering heeft ontvangt voordat deze ziek wordt, dan geldt deze regeling niet meer. De uitkering is dan voor rekening van het UWV. Hoe dit werkt, leggen we uit in deze infosheet.

Wat betekent eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet?

De Ziektewet is een werknemersverzekering. Als iemand een baan heeft of uitkering krijgt van het UWV, dan is diegene verzekerd voor de Ziektewet. Heeft iemand op het moment dat hij ziek wordt geen baan of uitkering? Dan is diegene dus niet verzekerd voor de Ziektewet. Een uitzondering vanuit de wet hierop is ‘de nawerkingsregeling van de Ziektewet’. Deze regeling houdt in dat je ex-medewerker toch verzekerd is voor de Ziektewet, als hij binnen 28 dagen na zijn dienstverband ziek is geworden. De uitkeringslasten komen voor jouw rekening, wanneer je de laatste werkgever bent. De voorwaarde is wel: de ex-medewerker heeft op dat moment geen baan of uitkering.

Waarom is dit belangrijk?

Daarom is het belangrijk dat je (ex-)medewerker zo snel mogelijk een WW-uitkering aanvraagt. Zodra je (ex-)medewerker een WW-uitkering ontvangt, is hij via het UWV verzekerd voor de Ziektewet. Meldt de ex-medewerker zich binnen 28 dagen na het einde van zijn dienstverband ziek, dan is de nawerkingsbepaling niet geldig. Hij is namelijk op grond van de WW verzekerd voor de Ziektewet. Hierdoor komt zijn uitkering voor rekening van het UWV. Hoe sneller de WW-uitkering is aangevraagd, hoe sneller deze is toegekend. Daarom is het ook voor jou als ex-werkgever belangrijk dat de WW-uitkering snel is aangevraagd.

Samen met medewerker een WW-uitkering aanvragen

Je kunt je medewerker helpen bij het aanvragen van een WW-uitkering. De aanvraag is alleen digitaal in te dienen. Maak bijvoorbeeld een afspraak met de medewerker om dit op werk te regelen. Het enige wat de medewerker mee hoeft te nemen is zijn zijn DigiD-gegevens. Via de volgende link kan je voor de medewerker alvast de aanvraag digitaal klaarzetten. De medewerker vult het formulier zelf in. De aanvraag duurt ongeveer 30 minuten: WW-uitkering aanvragen | UWV | Particulieren

Wanneer kan de (ex-)medewerker een WW-uitkering aanvragen?

Vanaf 1 week voordat de medewerker werkloos raakt, kan hij een WW-uitkering aanvragen. Het advies van UWV is om dit te doen binnen 1 week nadat de medewerker werkloos is geworden. Een WW-uitkering aanvragen kan tot maximaal 26 weken na de datum dat de medewerker werkloos is geworden, al kan de medewerker in die gevallen tijdelijk een lagere WW-uitkering krijgen.

Extra informatie

Voor wie is een werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet draagt het eigen risico alleen voor de volgende werknemers:

  • Medewerkers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld thuiswerkers, stagiairs, provisiewerkers of freelancers;
  • Medewerkers die ziek worden binnen 4 weken na afloop van het dienstverband;
  • Medewerkers van wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte. Bijvoorbeeld oproepkrachten of medewerkers met een tijdelijk contract.