GTM-578LKZ8

UWV formulieren

  1. UWV formulieren

UWV formulieren

Voor de meest recente versies van de UWV-formulieren verwijzen wij naar de website van het UWV. Hier zijn onder andere de volgende formulieren te vinden:

  • Plan van aanpak WIA.
  • Bijstelling plan van aanpak WIA.
  • Eerstejaarsevaluatie.
  • Evaluatieplan van aanpak WIA-aanvraag.
  • Melding vangnet.
  • WAZO-formulier.
  • Ziek uit dienst.