GTM-578LKZ8

Coronavirus

  1. Coronavirus

Coronavirus

Informatie

RIVM

Hou de website van het RIVM in de gaten. Je kunt het RIVM ook bereiken via dit nummer: 0800-1351.

Rijksoverheid

Veelgestelde vragen over thuisblijven, onderwijs, kinderopvang, werkgevers en werknemers, reizigers, verkeer en openbaar vervoer.

RVO

Veelgestelde vragen over het coronavirus en zakendoen.

Corona Calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland

Direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen? Klik hier voor Corona Calculator. Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland.

KNS

De KNS houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen over het nieuwe Coronavirus via deze speciale informatiepagina.

OVAL

Q&A coronavirus, versie 29 september 2020

Veel gestelde vragen & antwoorden:

VERZEKEREN

Keert een verzuimverzekering uit als mijn medewerker wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Is een medewerker met het virus wel in staat om te werken dan keert de verzekering niet uit.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn medewerker niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij thuis moet blijven of in quarantaine geplaatst is?
Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Welke oplossingen zijn er als mijn medewerker niet komt werken en er geen dekking is vanuit de verzuimverzekering?
Wanneer een werknemer niet aan het werk durft te gaan omdat hij/zij bang is om besmet te raken dient werknemer zelf een oplossing te bespreken met de werkgever. Hierbij valt te denken aan:

  • Opnemen van vakantiedagen
  • Opnemen van onbetaald verlof

Aangepaste werkzaamheden, meer achter de schermen ipv in de winkel.

Hoe zit het met werktijdverkorting?
Je kan werknemers voor wie geen werk is naar huis sturen of korter laten werken. Voor de niet-gewerkte uren ontvangt de werknemer dan een uitkering. De medewerker blijft wel volledig in dienst van het bedrijf.

De regeling Werktijdverkorting (wtv), die hiervoor eerst gebruikt werd, is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Daarvoor in de plaats heeft de overheid de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd.

ZIEKMELDEN

Mijn werknemer heeft verkoudheidsklachten, mag ik hem ziekmelden?
Nee, verkoudheid is geen reden voor ziekmelding. Uw werknemer is op basis van overheidsadvies wel verplicht om thuis te blijven. Is thuiswerken geen optie? Dan kunt u misschien een beroep doen op de NOW. Als uw werknemer zieker wordt en koorts krijgt (38 graden of hoger) dan moet u hem wel ziekmelden.

Wat als mijn bedrijf sluit? Moet ik dan iedereen ziekmelden?
Nee, uw medewerkers zijn immers niet ziek. Voor meer informatie over mogelijke bedrijfssteun kijk op de site van uw brancheorganisatie.

Mijn medewerker heeft een kind dat niet naar de opvang kan en dus de medewerker niet naar het werk.
Dat is geen ziekmelding, samen oplossen met de medewerker (verlof opnemen/gelegenheid geven om opvang te regelen).

Mijn medewerker moet van de huisarts verplicht in quarantaine. Heeft serieuze klachten. Wat moet ik doen richting de rest van mijn medewerkers?
U als werkgever moet zelf beslissen wat voor uw bedrijf en medewerkers het beste is. Medewerkers kunnen hun eigen huisarts raadplegen. Op de website van uw branche kunt u meer informatie vinden.

Mijn medewerker besluit om zich ziek te melden en op eigen initiatief thuis te blijven, vanwege angst om het virus op te lopen en/of voor de kinderen te kunnen zorgen.
In deze gevallen moet uw medewerker, in overleg met u als werkgever, vakantiedagen opnemen of met onbetaald verlof gaan. Hersteldatum is eerste ziektedag.

TIJDENS ZIEKTE

Mijn medewerker was 100% arbeidsongeschikt en mag van de bedrijfsarts weer gedeeltelijk aan het werk, maar mijn bedrijf is gesloten in verband met het coronavirus. Moet ik de medewerker nu wel gedeeltelijk hersteld melden?
Het gaat er niet om of er geen werk is, maar of de medewerker kan werken. U moet deze medewerker dus gedeeltelijk hersteld melden.

Mijn medewerker is voor 25% gere-integreerd. Ze moet nu thuisblijven omdat ze in de risicogroep valt. Is zij weer 100% ziek?
Nee, ze kan voor 25% werken. Ze kan alleen niet verder opbouwen. Het arbeidsongeschiktheidspercentage blijft staan op 75%. Verdere opbouw is nu niet mogelijk.

Wordt ik als werkgever door de bedrijfsarts op de hoogte gebracht of een medewerker het Coronavirus heeft?
Nee, de bedrijfsarts deelt nooit medische zaken met de werkgever. Medewerker moet de huisarts bellen die doorverwijst naar GGD. Medewerker informeert werkgever zelf.

Waarom doen jullie bedrijfsartsen alleen nog telefonisch consult?
Voor de veiligheid van onze bedrijfsartsen en om verspreiding te voorkomen zijn stevige maatregelen van kracht om persoonlijke contacten terug te dringen. Om die reden zullen wij onze dienstverlening telefonisch voortzetten. Medewerker en werkgever zijn en/of worden hierover telefonisch geïnformeerd.

Wanneer kan een ziekgemelde medewerker weer aan het werk?
Als de medewerker 24-uur klachtenvrij is kan hij/zij het werk weer hervatten.