GTM-578LKZ8
  1. Vertrouwenspersoon


Vertrouwenspersoon bij SAS ZorgPortaal

Medewerkers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen medewerker met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Ben je aangesloten bij SAS ZorgPortaal? Dan kunnen jouw medewerkers bij de vertrouwenspersoon van SAS Zorgportaal terecht. Jouw medewerker blijft te allen tijde anoniem en er worden geen kosten in rekening gebracht bij de werkgever.

Waarvoor kan een medewerker bij de vertrouwenspersoon terecht?
Er zijn verschillende soorten vertrouwenspersonen, de vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en de vertrouwenspersoon Integriteit.

Wat is het verschil?
Bij de vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen kan een medewerker terecht voor zaken in de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven, die hem hebben gekwetst en tot doel of gevolg hebben dat hij zich niet veilig voelt op het werk. Het kan gaan over pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie & geweld en discriminatie. Hij bepaalt wat kwetsend is voor hem; hij bepaalt wie er over zijn grens is gegaan; hij heeft recht op een veilige werkplek.

Bij de vertrouwenspersoon Integriteit kan een medewerker terecht voor het veilig melden van vermoedens van misstanden. Het gaat om zaken die schade doen aan de organisatie, bijvoorbeeld: diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels en niet integer gedrag.

SAS ZorgPortaal combineert de functie van vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen met die van vertrouwenspersoon Integriteit. Bij de vertrouwenspersoon van SAS Zorgportaal kan een medewerker dus voor beide vormen van ongewenst gedrag terecht.

Hoe gaat de vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen tewerk?
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal en emotie. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten, waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

De vertrouwenspersoon staat naast de medewerker en neemt het probleem niet van hem over. De medewerker heeft de regie. De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor hem belangrijk is als het gaat om "hoe nu verder in deze situatie"? en bespreekt met hem de mogelijkheden. Samen worden de voor- en nadelen van de oplossingen in kaart gebracht. De medewerker wordt geholpen een eigen passende keuze te maken. De vertrouwenspersoon begeleidt hem tijdens dit hele proces en hij mag ook alleen zijn hart luchten en er verder niets mee doen.

Hoe gaat de vertrouwenspersoon Integriteit tewerk?
Vertellen = Sparren. De medewerker mag sparren met de vertrouwenspersoon. Er is ruimte voor zijn verhaal en zijn gevoelens. Hij mag met de vertrouwenspersoon de afweging maken of hij wel of niet gaat melden.

Alles is vertrouwelijk, tenzij het gaat om ambtsmisdrijven of zware strafbare feiten, waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. Deze werkwijze is in lijn van de Wet ‘Huis voor Klokkenluiders’.

De medewerker kan ook vertrouwelijk melden. De naam van de medewerker is dan alleen bekend bij de vertrouwenspersoon.

Hoe werkt vertrouwelijk melden?
De vertrouwenspersoon kijkt met de medewerker of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand; stelt samen met hem de melding op schrift; zet de melding door naar de organisatie en fungeert als brugfunctie tussen de medewerker en de onderzoeker van het vermoeden van misstand.

Wanneer de medewerker te goeder trouw meldt word hij als melder beschermt.

Hoewel de vertrouwenspersoon in basis niet is bedoeld voor privéproblemen, arbeidsconflicten, werkdruk en reorganisatie, biedt ook daar de vertrouwenspersoon alle ruimte voor het verhaal en emoties. Als de medewerker dan nog specifieke hulp nodig heeft, dan verwijst de vertrouwenspersoon hem door.

De vertrouwenspersoon schetst de mogelijkheden en helpt een passende keuze te maken. Heeft jouw medewerker nog vragen? Dan kan hij contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het SAS ZorgPortaal.

De vertrouwenspersonen bij SAS Zorgportaal

SAS ZorgPortaal heeft gekozen voor een zelfstandige externe vertrouwenspersoon van Resolute Groep. Zij stelt zich hieronder kort aan je voor:

Heleen Menger

Naast haar werk als HR-manager en adviseur is Heleen in 2010 gestart als mediator. Sinds 2017 werkt zij ook als vertrouwenspersoon. Vanuit oprechte belangstelling naar wat de ander meemaakt of bezighoudt, gaat zij met hem of haar op zoek naar een oplossing voor het probleem.

Heleen is bereikbaar via:
T: (06) 302 991 44
M: vertrouwenspersoon@resolutegroep.nl