GTM-578LKZ8

Verzuimbegeleiding

SAS ZorgPortaal biedt een evenwichtig pakket op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie, arbodienstverlening en verzekeringen.

  1. Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Het beste voor je medewerkers is ook het beste voor je bedrijf. SAS ZorgPortaal biedt een evenwichtig pakket op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie, arbodienstverlening en verzekeringen. Hierdoor weet je zeker dat je voldoet aan alle eisen van de cao, wet en regelgeving, risico’s gedekt zijn, je garanties tegen UWV-sancties hebt en de zorg voor gezond werken in jouw bedrijf goed geregeld is.

De casemanager

De casemanagers van SAS ZorgPortaal hebben rechtstreeks contact met jou, jouw medewerker(s), de bedrijfsarts en andere re-integratie specialisten. SAS ZorgPortaal coördineert de re-integratieactiviteiten. Hierdoor krijgt zij meer grip op het verzuim in de branche en kan zij maatwerk leveren in de verzuimbegeleiding. Jij kan je volledig richten op het runnen van jouw bedrijf, terwijl je verzekerd bent van een effectieve zorgaanpak dat aan alle wettelijke eisen voldoet.

In het kort

  • Begeleiding van werkgever en werk­nemer in de eerste twee ziektejaren.
  • Bewezen laag verzuim.
  • Toegespitst op het slagersbedrijf.
  • Verzuimbegeleiding door eigen case­managers en bedrijfs­artsen die weten wat werken in een slagerij inhoudt.
  • Casemanagers spreken de taal van de werkgevers en werknemers.
  • SAS ZorgPortaal coördineert de re-integratie activiteiten.