GTM-578LKZ8

WGA-Gat verzekering

Met de WGA gat verzekering uitgebreid (incl. eenmalige IVA uitkering) van het SAS ZorgPortaal zijn medewerkers verzekerd van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

  1. WGA-Gat verzekering

Verzekering voor werknemers

Door de sociale partners is besloten om per 1 januari 2011 in de cao een WGA-Gat verzekering Uitgebreid op te nemen en de huidige WGA-Gat verzekering Basis en WIA vaste aanvullings­verzekering te beëindigen. Zo zijn medewerkers verzekerd van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Zo zit het

Als een medewerker niet meer kan werken, krijgt hij/zij na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA onderscheidt drie situaties:

  1. Volledig en blijvend arbeidsongeschikt (80%-100%) - hij/zij krijgt dan een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Deze uitkering bedraagt 75% van zijn/haar salaris (gemaximeerd tot het WIA-dagloon).
  2. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35%-80%) - hij/zij ontvangt dan een loongerelateerde WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De hoogte ervan is 75% (na twee maanden 70%) van het verschil tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ inkomen. Na de loon­gerelateerde WGA-uitkering (de duur is afhankelijk van jouw arbeidsverleden) volgt:
    1. De WGA loonaanvulling: hij/zij benut 50% of meer van zijn/haar resterende arbeidsvermogen en ontvangt een loonaanvulling tot 70% van het salaris (gemaximeerd tot het WIA-dagloon).
    2. De WGA vervolguitkering: hij/zij benut minder dan 50% van zijn/haar resterende arbeidsvermogen en ontvangt een minimumuitkering.
  3. Minder dan 35% arbeidsongeschikt - hij/zij valt buiten de WIA, ontvangt geen wettelijke uitkering en blijft in principe in dienst van zijn/haar werkgever.

De SAS WGA-Gat verzekering Uitgebreid

Vooral bij gedeeltelijke arbeidsongeschikt, kan de medewerker er in inkomen flink op achteruit gaan. Met de collectieve SAS WGA-Gat verzekering Uitgebreid heeft de medewerker zekerheid bij arbeids­ongeschiktheid. Met deze verzekering ontvangt hij/zij een aanvulling op de WGA-uitkering.

Waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde

In onderstaand voorbeeld zie je waarom de SAS WGA-Gat verzekering Uitgebreid een uiterst waardevolle arbeidsvoorwaarde is:

Stel: Het ‘oude’ jaarinkomen is € 40.000,- en de medewerker is voor 40% arbeids­ongeschikt. Dat betekent dat hij/zij voor 60% arbeidsgeschikt bent en ook nog 60% van zijn/haar inkomen zou kunnen verdienen. Dit bedrag wordt de restverdien­capaciteit genoemd en bedraagt in dit voorbeeld € 24.000,-. Echter, in dit voorbeeld werkt de medewerker niet; hij/zij benut de restverdien­capaciteit niet en het ‘nieuwe’ inkomen uit arbeid is € 0,-.

De loongerelateerde WGA-uitkering
De eerste twee jaar van zijn/haar arbeids­ongeschiktheid wordt zijn/haar loon conform de cao doorbetaald door jouw werkgever. Daarna ontvangt de medewerker de loongerelateerde WGA-uitkering. Deze bedraagt de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het verschil tussen het ‘oude’ (€ 40.000,-) en ‘nieuwe’ (€ 0,-) jaarinkomen. In dit voorbeeld is dat € 30.000,- respectievelijk € 28.000,-. Hoe lang de werknemer voor deze uitkering in aanmerking komt is afhankelijk van zijn/haar arbeidsverleden.

De WGA vervolguitkering
Na de loongerelateerde WGA-uitkering volgt de WGA vervolguitkering. Immers, de medewerker werkt niet en benut zijn/haar restverdien­capaciteit voor minder dan 50%. De WGA vervolguitkering bedraagt 70% van het minimumloon (minimum loon is ongeveer € 17.000,-) vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheids­percentage (40%) en komt in dit voorbeeld uit op € 4.760,- (per jaar!).

De SAS WGA-Gat verzekering Uitgebreid
De SAS WGA-Gat verzekering Uitgebreid keert 70% van zijn/haar ‘oude’ loon (€ 40.000,- maar maximaal het WIA-dagloon) uit minus zijn/haar WGA vervolguitkering (€ 4.760,-). In dit voorbeeld komt dat uit op € 23.240,-.

Met de SAS WGA-Gat verzekering Uitgebreid ontvangt de medewerker nu een jaarinkomen van: € 4.760,- + € 23.240,- = € 28.000,-

Extra bonus bij voldoende benutten restverdiencapaciteit

Benut de medewerker – in tegenstelling tot bovenstaand voorbeeld – zijn/haar restverdien­capaciteit voor 50% of meer, dan ontvangt hij/zij een extra bonusinkomen. Het verschil tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ inkomen wordt met de SAS WGA-Gat verzekering Uitgebreid namelijk niet aangevuld tot 70%, maar tot 75% (gemaximeerd tot het WIA-dagloon).

Wilt je meer weten? Neem dan contact op met SAS ZorgPortaal Helpdesk 070 301 16 87.